Växtbaserad kost bäst för klimatet.


Den bästa insatsen du kan göra för klimatet är att bli vegan, enligt den hittills största studien som gjorts av lantbrukets klimatpåverkan.

Oxford-rapporten Reducing food’s environmental impact through producers and consumers visar att animalieproduktionen globalt tar upp 83 procent av jordbruksmarkerna och står för huvuddelen av klimatutsläppen från maten. Se sidan 16.

Det är den den mest omfattande studien som gjorts över lantbrukets miljö- och klimatpåverkan. Den innehåller information från 38 700 lantbruk i 123 länder.

En sammanfattning av studien finns här: https://www.svd.se/studie-vegan-bast-for-klimatet.

Kommentarer inaktiverade.