Sjukdomar

 

Hjärt- och kärlsjukdomar
Kött innehåller mycket mättat fett vilket leder till hjärt- och kärlsjukdomar. Personer som äter mycket rött och processat kött dör tidigare än personer som äter små mängder av sådant kött, enligt världens största köttstudie som är publicerad i tidskriften Archives of Internal Medicine. Studien omfattar en halv miljon människor som studerats under 10 år. Dödligheten för storkonsumenterna ökar med över 30 procent . Ladda ner studien här. Läs mer om studien i Dagens Medicin.


Cancer
Enligt Världscancerfonden kan vart tredje cancerfall i västvärlden förebyggas med en hälsosam livsstil, se artikel i SvD. Världscancerfonden uppgraderar varningen för rött kött till högsta nivån och avråder helt ifrån alla processade charkvaror, som korvar och pastej. Deras mål angående rött kött är en snittkonsumtion på 300 gram per vecka (vilket blir 16 kilo per år).  Det innebär tre 90-grams hamburgare och en skinksmörgås (maxgränsen för en person och vecka är 500 gram). Klicka här för att se statistik över den svenska köttkonsumtionen.

Läs Världscancerfondens rekommendationer här.


Världscancerfonden förklarar rekommendation 5


Den berömda professorn T. Colin Campbell Phd, Cornell University, föreläser om animaliskt protein och cancer.

 


Influensa
Köttätande skapar även influensa, exempelvis svin- och fågelinfluensan. Detta faktum bör nämnas även om det inte är ett stort problem i jämförelse med hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Influensa är en infektionssjukdom orsakad av influensavirus. Det är en sjukdom som betecknas som en zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar mellan djur och människa. Influensa i olika former drabbar regelbundet människor och djur, främst fåglar, svin och hästar. Svininfluensan innehåller exempelvis en kombination av gener från gris, fågel och människor. Se Wikipedia för mer information.


Diabetes
Meatless Monday är ett icke-vinstdrivande initiativ i samarbete med världens mest välrenommerade folkhälsoinstitut Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. De uppmanar världens befolkning att äta köttfritt på måndagar för att bland annat bekämpa utbredningen av typ 2-diabetes.

Cirka 300 000 svenskar, eller tre-fyra procent av befolkningen, har typ 2-diabetes. Många har dessutom sjukdomen utan att veta om det. Risken att insjukna ökar dramatiskt ju äldre du blir. Man räknar med att bland dem som är över 75 år har minst tio procent typ 2-diabetes. Sjukdomen blir allt vanligare, inte bara i Sverige utan över hela världen. Typ 2-diabetes är en multifaktoriell sjukdom som dels har en ärftlig genetisk komponent som förstärks i närvaro av vissa livsstilsfaktorer exempelvis matvanor. En komplikation med diabetes kan vara sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet. Exempelvis en åderförkalkning som ger ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och kallbrand. Även cancer är vanligare vid diabetes.

Enligt Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health hjälper köttfria måndagar att minska såväl typ 2-diabetes som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.