Öppet brev till Stockholm: Inför köttfria måndagar

Stockholms stad, som utsetts till Europas miljöhuvudstad 2010, har nu möjligheten att bli ett gott föredöme för andra. Som en viktig klimatåtgärd under detta ledarskap föreslår vi att Stockholm verkar för en köttfri dag i veckan.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation fastslår i rapporten Livestock’s long shadow att djurhållningen står för 18 procent av världens växthusgasutsläpp. Det innebär att köttätandet påverkar klimatet mer än alla världens transporter. Om stockholmarna slopar köttet en dag i veckan blir klimateffekten varje år ungefär densamma som om varje stockholmare skulle åka 1 500 kilometer mindre bil om året.

Förutom klimatpåverkan har ju köttproduktion också andra negativa miljökonsekvenser. Bland annat är djurhållningen den i särklass största bidragande orsaken till övergödningen och bottendöden i Östersjön. Då nästan 80 procent av Sveriges jordbruksmarker används till att odla foder till boskap och då våtmarker har dikats ut för denna odling, rinner fosfor, kväve och andra gödningsmedel direkt ut i havet.

Rajendra Pachauri, ordförande i FN:s klimatpanel IPCC, uppmanar alla att avstå biffen en dag i veckan och sedan successivt minska köttätandet. Pachauri får också stöd för förslaget om en köttfri dag av ex-beatlen Paul McCartney, som i England tillsammans med sina döttrar driver kampanjen Meat free mondays, köttfria måndagar. Kampanjen sprider sig runt om i världen och lanseras nu även i Sverige.

I den belgiska staden Gent införde politikerna förra året en vegetarisk dag i veckan på skolor och andra offentliga inrättningar i syfte att hjälpa konsumenterna att äta mer grönt och mindre kött. Stadens restauranger erbjuds också gratis utbildningar i vegetarisk matlagning och invånarna får information om hur minskad köttkonsumtion gynnar klimatet.

Stockholm har nu chansen att som Europas miljöhuvudstad sprida den positiva trenden med köttfria dagar vidare. Så politiker, underlätta för oss konsumenter att välja mat som är bättre för miljön och uppmana till köttfria måndagar till att börja med!

Läs detta öppna brev i Stockholms Fria Tidning: http://www.fria.nu/artikel/82238

Debattartikel i Smålandsposten: En köttfri dag i veckan

Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 50 procent från 1990 till 2005 enligt en forskningsrapport från SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik.

Totalt står nu köttet för 20 procent av svenska växthusgaser och 18 procent av världens växthusgaser vilket är en större andel än transportsektorn. Samtidigt har Naturskyddsföreningen sågat Svensk Sigills (en av köttlobbyns många organisationer) nya klimatmärkning eftersom den sopar köttkonsumtionens miljöpåverkan under mattan.

Läs hela debattartikeln här.

Ledare i Expressen: Inför en köttfri dag

I framtiden kanske biffätare kommer att behandlas med samma avsky som rattfyllon. Söndagssteken får avnjutas i lönndom, bakom fördragna gardiner. Det tror åtminstone Lord Stern of Brentford, det vill säga ekonomen Nicholas Stern, som skrev en banbrytande rapport om priset för att klimatsäkra jorden – och priset för att låta bli.

Läs hela ledaren här:
http://www.expressen.se/ledare/1.1814401/ann-charlotte-marteus-infor-en-kottfri-dag

Biskop vill återinföra den köttfria fredagsfastan

En köttfri dag i veckan skulle göra susen för klimatet. En holländsk biskop föreslår därför att Katolska kyrkan återinför fredagsfastan.

– Vi vet att produktionen av varje kilo kött orsakar stora koldioxidutsläpp, sa Gerard Johannes Nicolaus de Korte till statlig nederländsk tv i söndags, samtidigt som över 900 av landets kyrkor deltog i den stora klockringningen för klimatet. Biskopen föreslog att Katolska kyrkan skulle återta traditionen att avstå från kött på fredagarna, för klimatets skull.

Obligatoriskt för katoliker
Fredagsfastan, att avstå från kött och iaktta måtta i mat och dryck på fredagarna, var obligatorisk för katolikerna fram till 1966. Då gav påven Paulus VI nationella biskopar rätt att lätta på regeln.

Klicka här för att läsa hela artikel från tidningen Dagen.

biskop