Kapstaden har infört en köttfri dag

Kapstaden har blivit den första staden i Afrika att stödja en köttfri dag i veckan.

Tozie Zokufa, Sydafrikas representant i Compassion in World Farming är jublande glad: ”Det är en triumf. Vi började förhandla med stadens hälsoutskott i december förra året. Deras beslut att arbeta med oss i denna fråga är inte bara en triumf för människors hälsa, utan också för vår planet och djurens välbefinnande.

Läs mer här: http://www.capetowngreenmap.co.za/blog/cape-town-supports-meat-free-day

KD i Örebro vill ta bort köttet i skolmaten

Kristdemokraterna i Örebro går till val i höst med ett löfte: De vill minska köttet i skolmaten i alla Örebros skolor.

Men det handlar inte om att införa vegetarisk mat måndag till fredag. I stället vill KD börja med kanske en eller ett par köttfria måltider i veckan.
– Inom koalitionen är vi överens om detta. Hur snabbt vi ska gå fram är vi inte säkra på än. Det kommer vi diskutera efter valet, säger Lennart Bondesson (KD).
Anledningen är att KD vill minska koldioxidutsläppen som kommer från framställningen av kött.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln:
http://na.se/nyheter/2.2503/1.900554-kd-vill-ta-bort-kottet-i-skolmaten

San Francisco har infört köttfri måndag

San Francisco har infört köttfri måndag. Dagen kallas också den vegetariska dagen.
Alla restauranger, matbutiker och skolor uppmanas att erbjuda ett större urval av växtbaserade alternativ för att förbättra hälsan hos San Franciscos invånare och för att öka medvetenheten om hur en grön diet påverkar planeten.

Att äta mindre kött ”minskar allvarliga ekologiska problem som finns pga animalieproduktion” och ”växtbaserade kost är bra förebyggande medicin och kan bidra till att minska sjukvårdskostnader.” enligt kommunens resolution.

Läs mer här:
http://www.vegnews.com/web/articles/page.do?pageId=1901&catId=8

En vegetarisk veckodag i Östersund

En dag i veckan kommer förskolorna och skolorna i Östersunds kommun att servera enbart vegetariska maträtter.

– Det känns jätteroligt, säger 19-åriga Hannah Dolata från Frösön som i februari i fjol lämnade in ett medborgarförslag om en vegetarisk dag i veckan inom alla Östersunds kommuns verksamheter.
De olika verksamheterna och nämnderna i Östersunds har uttalat sig och föreslagit avslag, senast i kommunstyrelsen 26 januari i år med röstsiffrorna 11 – 4. Huvudargumentet har varit att alla som vill redan i dag kan välja vegetariska alternativ.
Men det var inte det förslaget handlade om.
Miljöpartisten Angelika Lindahl från Frösön, som äter både kött och fisk, argumenterade för att slopandet av kött och fisk under en veckodag handlar om en orientering mot en miljömässigt mer hållbar livsstil.

Klicka här för att läsa hela tidningsartikeln: http://op.se/ostersund/1.1895016-en-vegetarisk-veckodag-i-ostersund

Köttfritt en dag i veckan i Helsingfors

Skolmaten och den vegetariska kosten ledde på onsdagskvällen till en lång och utdragen debatt i Helsingfors stadsfullmäktige. Emma Kari (Grön) hade i en motion föreslagit att Helsingfors ska införa en köttfri dag då menyerna för skolmaten läggs upp.

Den köttfria veckodagen minskar stadens ekologiska fotavtryck.

Till saken hör att Helsingfors i snart tre års tid har byggt upp menyerna för skolmaten så att eleverna varje dag kan välja att antingen äta en vegetarisk rätt eller en rätt som innehåller kött eller fisk..

I grannstaden Esbo måste alla de som valt att äta vegetarisk kost anmäla om det. I Helsingfors väljer eleverna fritt vad de vill äta.

Därför ledde förslaget om att införa en veckodag då eleverna enbart kan äta vegetarisk mat många mothugg.

– Tvång är aldrig bra. Däremot måste vi se till att skoleleverna äter mångsidigt, sade Sirpa Asko-Seljavaara (Saml).

– Skolmaten finns också definierad i lagar och förordningar. Om man gör förändringar som påverkar elevernas studiesociala förmåner måste eleverna ges en möjlighet att säga vad de tycker om förändringen, säger Ulla-Marja Urho (Saml).

Mat är i högsta grad en politisk fråga, sade Emma Kari (Grön) och Thomas Wallgren (Sdp).

– Vår uppgift är inte att slå fast detaljer i skolmatsmenyerna. Vi ska se till att pengarna räcker till, sade Maija Anttila (Sdp).

Partikamraten Eero Heinäluoma tyckte att skolorna gott kan leva med en veckodag då det serveras endast envegetarisk maträtt.

– Jag är inte emot att den vegetariska kostens andel ökar. Samtidigt tycker jag inte heller att kött är oetisk mat. I rättvisans namn borde staden nu också införa en köttdag, sade Jussi Halla-Aho (Sannf.) – Matfrågan måste beredas på nytt. Matvanor är en social fråga och jag tycker inte att vi har rätt att minska på matalternativen, sade Mari Björnberg-Enckell (Sfp).

Men efter en drygt tre timmar lång debatt beslöt stadsfullmäktige efter flera omröstningar att godkänna Emma Karis förslag om att skolorna i Helsingfors ändrar skolmatsmenyerna så att en av veckodagarna blir helt vegetarisk.

Läs mer här:
http://www.smmi.nu/news/show_news?id=7294&show-aktuellt=1000

Öppet brev till Stockholm: Inför köttfria måndagar

Stockholms stad, som utsetts till Europas miljöhuvudstad 2010, har nu möjligheten att bli ett gott föredöme för andra. Som en viktig klimatåtgärd under detta ledarskap föreslår vi att Stockholm verkar för en köttfri dag i veckan.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation fastslår i rapporten Livestock’s long shadow att djurhållningen står för 18 procent av världens växthusgasutsläpp. Det innebär att köttätandet påverkar klimatet mer än alla världens transporter. Om stockholmarna slopar köttet en dag i veckan blir klimateffekten varje år ungefär densamma som om varje stockholmare skulle åka 1 500 kilometer mindre bil om året.

Förutom klimatpåverkan har ju köttproduktion också andra negativa miljökonsekvenser. Bland annat är djurhållningen den i särklass största bidragande orsaken till övergödningen och bottendöden i Östersjön. Då nästan 80 procent av Sveriges jordbruksmarker används till att odla foder till boskap och då våtmarker har dikats ut för denna odling, rinner fosfor, kväve och andra gödningsmedel direkt ut i havet.

Rajendra Pachauri, ordförande i FN:s klimatpanel IPCC, uppmanar alla att avstå biffen en dag i veckan och sedan successivt minska köttätandet. Pachauri får också stöd för förslaget om en köttfri dag av ex-beatlen Paul McCartney, som i England tillsammans med sina döttrar driver kampanjen Meat free mondays, köttfria måndagar. Kampanjen sprider sig runt om i världen och lanseras nu även i Sverige.

I den belgiska staden Gent införde politikerna förra året en vegetarisk dag i veckan på skolor och andra offentliga inrättningar i syfte att hjälpa konsumenterna att äta mer grönt och mindre kött. Stadens restauranger erbjuds också gratis utbildningar i vegetarisk matlagning och invånarna får information om hur minskad köttkonsumtion gynnar klimatet.

Stockholm har nu chansen att som Europas miljöhuvudstad sprida den positiva trenden med köttfria dagar vidare. Så politiker, underlätta för oss konsumenter att välja mat som är bättre för miljön och uppmana till köttfria måndagar till att börja med!

Läs detta öppna brev i Stockholms Fria Tidning: http://www.fria.nu/artikel/82238

Debattartikel i Smålandsposten: En köttfri dag i veckan

Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 50 procent från 1990 till 2005 enligt en forskningsrapport från SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik.

Totalt står nu köttet för 20 procent av svenska växthusgaser och 18 procent av världens växthusgaser vilket är en större andel än transportsektorn. Samtidigt har Naturskyddsföreningen sågat Svensk Sigills (en av köttlobbyns många organisationer) nya klimatmärkning eftersom den sopar köttkonsumtionens miljöpåverkan under mattan.

Läs hela debattartikeln här.

Ledare i Expressen: Inför en köttfri dag

I framtiden kanske biffätare kommer att behandlas med samma avsky som rattfyllon. Söndagssteken får avnjutas i lönndom, bakom fördragna gardiner. Det tror åtminstone Lord Stern of Brentford, det vill säga ekonomen Nicholas Stern, som skrev en banbrytande rapport om priset för att klimatsäkra jorden – och priset för att låta bli.

Läs hela ledaren här:
http://www.expressen.se/ledare/1.1814401/ann-charlotte-marteus-infor-en-kottfri-dag

Biskop vill återinföra den köttfria fredagsfastan

En köttfri dag i veckan skulle göra susen för klimatet. En holländsk biskop föreslår därför att Katolska kyrkan återinför fredagsfastan.

– Vi vet att produktionen av varje kilo kött orsakar stora koldioxidutsläpp, sa Gerard Johannes Nicolaus de Korte till statlig nederländsk tv i söndags, samtidigt som över 900 av landets kyrkor deltog i den stora klockringningen för klimatet. Biskopen föreslog att Katolska kyrkan skulle återta traditionen att avstå från kött på fredagarna, för klimatets skull.

Obligatoriskt för katoliker
Fredagsfastan, att avstå från kött och iaktta måtta i mat och dryck på fredagarna, var obligatorisk för katolikerna fram till 1966. Då gav påven Paulus VI nationella biskopar rätt att lätta på regeln.

Klicka här för att läsa hela artikel från tidningen Dagen.

biskop