Organisationer

FÖLJANDE ORGANISATIONER STÖDJER EN KÖTTFRI MÅNDAG:

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.
lfmLäkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar.
Djurens Rätt bildades 1882 och är i dag Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 35 000 medlemmar.
 Svensk mat- och miljöinformation, SMMI, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Organisationen verkar för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet.
jvJordens Vänner verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt.
 Hälsofrämjandet startades av Are Waerland år 1940. Organisationen arbetar med att bland annat öppna fler hälsobutiker, undervisa i skolor och genom kampanjer.
 Svenska Vegetariska Föreningen grundades 1903 av J L Saxon.Organisationen har som ändamål att skapa ett vänligare, värdigare och friskare samhälle genom att verka för en vegetarisk livsstil.
 Vildåsnan vill uppmuntra kristna att äta vegetariskt, som ett sätt att återspegla Guds kärlek till alla skapelsens varelser.
 Veganföreningen i Sverige bildades 1976 i Stockholm av Ulla och Stefan Troëng och Dee Bush-Bailey. Organisationen har under åren arrangerat matlagningskurser och föreläsningar om vegankost runt om i Sverige.
 Klimataktion är en svensk förening och nätverk, bildat 18 maj 2008, som strävar efter en klimatpolitik som tar vetenskapen på allvar och ger klimatet överordnad prioritet.
 Fältbiologerna är en fristående ungdomsorganisation till Svenska naturskyddsföreningen. Den har funnits sedan 1947 och organiserar barn och ungdomar mellan 7 och 25 år.