Nyköping inför köttfria måndagar vårterminen 2014

Från och med vårterminen 2014 serveras vegetarisk mat på måndagarna i alla Nyköpings förskolor och skolor.

Måndagen 2:a september fattade kommunstyrelsen beslutet att införa köttfri måndag på alla kommunala förskolor, grundskolor, gymnasium och särskolor med start vårterminen 2014. Det innebär en vegetarisk dag utan kött, fisk eller fågel.

Bakgrunden till beslutet i Nyköping är en motion från Nyköpings Ungdomsfullmäktige och ett medborgarförslag. Motionen går i linje med det övergripande målet om hållbar utveckling och målet att klimatpåverkan i måltidsverksamheten ska minska.

Nyköpings järnvägsstation

Beslutet kommer att förankras i skolorna med information kring ”Köttfri måndag” och varför det införs.

Läs mer här.

 

Järnvägsstationen i Nyköping. Kommunen med 30 000 invånare ligger i Södermanlands län.
Foto: Raphael Saulus, Wikipedia.

Kommentarer inaktiverade.