Miljö

Genom att ändra lite i dina matvanor hjälper du till i den globala kampen för vårt klot. Och det som är bra för klotet är också bra för dig!

Växthusgaser
FN:s jordbruksorgan FAO räknar med att djurhållningen står för 14,5 procent av världens växthusgaser. Nästan en tredjedel av svenskens klimatpåverkan kommer från maten enligt Naturskyddsföreningens rapport Kött och Klimat – Matens värstingar. Forskarnas slutsats är att om vi vill ha en hållbar klimatutveckling måste vi äta mindre kött. Ett kilo nötkött motsvarar 250 kilometers bilåkning.

En del av växthusgaserna är metan. Idisslande djur avger metangas från både strupe och ändtarm när födan bryts ned. Metan är 23 gånger starkare växthusgas än koldioxid (CO2). En annan kraftfull växthusgas är lustgas som kommer från bland annat kyckling och gris. Den är 298 gånger starkare än koldioxid.

Avskogning
Enligt FN används 70 procent av världens jordbruksmark till boskapsuppfödning. Rapport Cattle ranching biggest driver of Amazon deforestation från Greenpeace visar att 79,5 procent av skogsskövlingen i brasilianska Amazonas kommer från boskapshållningen.

avskogning

Östersjön
Djurhållningen är den i särklass största bidragande orsaken till övergödningen och bottendöden i Östersjön. Då mellan 70-80 procent av Sveriges jordbruksmark används till att odla foder till boskap och då våtmarker dikats ut för denna odling, rinner fosfor och kväve och andra gödningsmedel direkt ut i havet. Övergödningen orsakar många problem, bland annat algblomning och syrebrist på bottnarna. Östersjön är oerhört hårt drabbad. Ungefär 15 procent av botten är död som en konsekvens av den syrebrist som övergödningen orsakar.

Köp gärna Forskningsrådet Formas bok Östersjön – hot och hopp för mer detaljerad information eller titta på nedanstående SVT dokumentär.

Vårt grisiga hav from John Doe on Vimeo.

Sjöar av dumpad kycklingdynga. Jättelika grisgårdar utan rening. Utsläppen leder till bottendöd och farliga alger längs Östersjöns stränder och hotar sommarens badsemester. Vår hunger efter kött håller på att förvandla Östersjön till en jättelik kloak för djurbajs.