Hjälpa till

Vill du hjälpa till att sprida kampanjen?

Här nedan finns några förslag på vad du kan göra för att hjälpa till:

  • Du vet väl att du kan engagera dig precis där du är? Gå med i ett (valfritt) politiskt parti och föreslå att man ska lägga en Köttfri måndag-motion i kommunen! Vi har en färdig motion som är genomarbetad och som du får använda som du vill: Motion för Köttfri måndag. Skicka gärna ett mejl till info@kottfrimandag.se så hjälper vi till.
  • Inspirera din kommun, arbetsplats eller skola att införa en köttfri dag. Ett bra tips är att skicka FN:s djuruppfödningsrapport och Världscancerfondens rekommendationer till dem som du vill påverka.
  • Inför en vegetarisk måndagsmiddag i din familj.
  • Gör fina affischer och affischera stan med köttfria budskap.
  • Använd vår logga på din blogg eller hemsida och länka hit!
  • Skriv insändare!
  • Ta kontakt med föreningar i din stad och ordna en gemensam köttfri måndagskväll. Ring gärna runt och boka föreläsare. Hittar du ingen kan nog Svensk mat- och miljöinformation hjälpa dig: smmi.nu
  • Delta på någon aktivitet eller på något möte som vi har.